สังฆภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นโดยตำรับบุญ ได้รับการออกแบบและตัดเย็บขึ้นอย่างปราณีต โดยยึดถือประโยชน์

                                                             ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก และคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันควบคู่กัน