กระเป๋าพระ

สำหรับใส่ของทั่วไป เช่น ยา ของใช้ส่วนตัวต่างๆ ฯลฯ.