ชุด บุญพิทักษ์ ประกอบด้วย

        ๑. กระเป๋าพระ

        ๒. ชุดยาสามัญฯ ๙ รายการ

        ๓. ซองใส่แว่นตา

        ๔. ซองใส่ช้อนส้อม

        ๕. ซองใส่โทรศัพท์

        ๖. กระเป๋าพวงกุญแจ

        ๗. ผ้ากราบ หรือผ้ารับประเคน

        ๘. ดอกบัวทอง

        ๙. ธูปเทียน