ชุด อิ่มบุญ ประกอบด้วย

        ๑. กระเป๋าพระ

        ๒. ซองใส่แว่นตา

        ๓. ซองใส่ช้อนส้อม

        ๔. ซองใส่โทรศัพท์

        ๕. กระเป๋าพวงกุญแจ

        ๖. ผ้ากราบ หรือผ้ารับประเคน

        ๗. ดอกบัวทอง

        ๘. ธูปเทียน