ชุด บุญรักษา ประกอบด้วย

        ๑. กระเป๋าพระ

        ๒. ชุดยาสามัญฯ ๙ รายการ

        ๓. ซองใส่แว่นตา

        ๔. กระเป๋าพวงกุญแจ

        ๕. ผ้ากราบ หรือผ้ารับประเคน

        ๖. ดอกบัวทอง

        ๗. ธูปเทียน