ชุด ฐานบุญ ประกอบด้วย

        ๑. กระเป๋าพระ

        ๒. ซองใส่ช้อนส้อม

        ๓. ซองใส่แว่นตา

        ๔. กระเป๋าคาดเอว

        ๕. ดอกบัวทอง

        ๖. ธูปเทียน