ชุด ออมบุญ ประกอบด้วย

        ๑.กระเป๋าพระ

        ๒.ซองใส่แว่นตา

        ๓.กระเป๋าพวงกุญแจ

        ๔.ผ้ากราบ หรือผ้ารับประเคน

        ๕.ดอกบัวทอง

        ๖.ธูปเทียน