ร้านตำรับบุญ                                                                                          

90/117-118 ม.เลิศปิยะวรรณ ถนนสายไหม ซอย 51                               

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครฯ                                       

10220                                                                                                      

โทร. 02-9943984, 081-6331945, 089-4441128                                     

Fax. 02-994-3984                                                                                     

E-mail: tamrabboon@hotmail.com

                    แผนที่

                                                                        

                    สาขาตลาดสายไหม กทม.19

                    ห้อง 1-7  ตลาดสายไหม กทม.19

                    ถนนสายไหม ซอย 84

                    โทร. 081-6331945, 089-4441128